Chính sách bảo mật sẽ cho bạn biết được rằng chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này tức là bạn đang chấp nhận những điều khoản có trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể sẽ thay đổi, tuy nhiên những kỳ thay đổi nào cũng đều được cập nhật và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các thông tin và hoạt động trên cơ sở tịnh tiến. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật vào bất cứ thời điểm nào để đảm bảo mình hiểu được các thông tin cá nhân đã cung cấp được sử dụng với mục đích ra sao. Chính sách của chúng tôi luôn đảm bảo giữ kín thông tin khách hàng và chỉ sử dụng với mục đích nội bộ. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ bên thứ ba nào khác. Hãy yên tâm vì chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng với sự cẩn trọng tối đa.

Thu thập thông tin cá nhân khách hàng

Website của chúng tôi KHÔNG tự ý thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ, email, số điện thoại, v.v… khi người dùng truy cập, trừ khi tự nguyện gửi cho chúng tôi. Và nếu có, các thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích cụ thể của người dùng. Về cơ bản, chúng tôi chỉ thu thập một số thông tin nhất định khi người dùng truy cập website. Cụ thể là loại trình duyệt sử dụng ngày và các mốc thời gian truy cập vào trang web, những trang web bạn sử dụng để kết nối với website của chúng tôi. Và đương nhiên, toàn bộ thông tin này chỉ được sử dụng với mục đích quản lý và cải thiện trang web, tối ưu tốt nhất đến với người dùng.

Công nghệ theo dõi và cookie

Website của chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi dựa trên các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập các thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành mà bạn sử dụng, theo dõi lượng khách truy cập và hiểu khách truy cập sử dụng trang web với mục đích gì. Cookie cũng có công dụng giúp tùy chỉnh trang web cho người dùng. Ngoài ra, chúng tôi không có quyền hạn thu thập thông tin cá nhân thông qua cookie cũng như công nghệ theo dõi. Cookie và một số thông tin theo dõi có thể được chia sẻ bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi người dùng truy cập vào một vài trang cụ thể, việc này cho phép chúng tôi đưa ra quảng cáo mục tiêu chính xác cho bạn trong tương lai.

Xử lý dữ liệu

Chúng tôi lưu trữ thông tin khách hàng trên cơ chế bảo vệ sự riêng tư ở Việt Nam. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không bao giờ bán, chia sẻ hay sử dụng bất cứ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi cho dù bất cứ mục đích nào. Tất cả thông tin thu thập được sẽ được dùng để trao đổi với bạn về các sản phẩm, dịch vụ có trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin của bạn cho cơ quan chính phủ hoặc các công ty hỗ trợ chúng tôi trong việc điều tra gian lận hoặc lừa đảo.

Tóm lại, toàn bộ thông tin cá nhân đều được bảo mật an toàn nếu bạn là người dùng bình thường và không có những hành vi phạm pháp bất thường. Nếu bạn có bất cứ nghi vấn hoặc ý kiến về chính sách bảo mật tại trang web này, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: [email protected]

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này trong tương lai nếu cần thiết. Toàn bộ thay đổi sẽ được cập nhật và sẽ được thông báo cho người dùng khi truy cập trang web này.

Thời gian hiệu lực

Chính sách bảo mật sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian trang web này hoạt động.