C – Thể thao W88 thưởng nạp lại mỗi ngày đến 10%

14/01/2022 Khuyến mãi
C - Thể thao W88 thưởng nạp lại mỗi ngày đến 10%

C – Thể thao W88 thưởng nạp lại mỗi ngày đến 10%

Thời gian khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi W88 này sẽ được diễn ra từ 00:00:00 ngày 10/01/2022 đến 23:59:59 ngày 31/01/2022 (GMT+8), áp dụng với mọi thành viên đăng ký W88 với tiền tệ VND.

Điều kiện và điều khoản

1. Thành viên W88 sẽ nhận được tiền thưởng 10% thưởng nạp lại khi có một giao dịch gửi tiền thành công trong thời gian diễn ra khuyến mãi.

2. Để tham gia khuyến mãi, thành viên cần phải tiến hành gửi tiền với mức tối thiểu là 200.000 VND và nhập mã tiền thưởng như sau:

MÃ KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM TÀI KHOẢN THƯỞNG VÒNG CƯỢC
VNCSBRL10 C- Thể Thao C- Thể Thao 10% hàng ngày lên đến 3,000 VND 06

3. Tiền thưởng thấp nhất là 20.000 VND và cao nhất lên tới 3.000.000VND. Mỗi thành viên sẽ chỉ được nhận thưởng một lần/ngày trên một giao dịch gửi tiền thành công.

4. Tiền gửi + tiền thưởng cần phải trải qua ít nhất là 06 vòng cược yêu cầu trong sản phẩm lựa chọn trước khi thực hiện giao dịch rút tiền W88.

5. Mọi vé cược hòa, cược hủy, cược vô hiệu, cược đặt 2 bên, cược kiểu HK tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho những kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5; Indo odd dưới-2.00; US odd dưới -200 và Dec odd dưới 1.50) đều sẽ không được tính trong số tiền tái đặt cược và những trò đua ngựa sẽ không được tính cho khuyến mãi này.

6. Chương trình khuyến mãi này có thể áp dụng cùng với những khuyến mãi hiện có tại W88. Nhưng những yêu cầu tái đặt cược cho việc nhận tiền thưởng sẽ được khấu trừ từ số tiền đặt cược tổng.

7. Thành viên của W88 sẽ nhận được chương trình hoàn trả sau khi hoàn thành đủ số vòng cược lại của chương trình khuyến mãi này.

8. Tất cả những Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 đều được áp dụng.